Vedlikehold av tepper

Teppets historie

Tepper har blitt benyttet av mennesker – både i Norge og resten av verden – i tusenvis av år. Et teppe er ikke bare dekorativt, det er også komfortabelt og noen ganger symbolsk. I dag lages de fleste tepper av maskiner, men det er også enkelte som vever tepper for hånd – slik det har blitt gjort i århundrer. Vi skal nå se nærmere på teppes historie!

Teppets opprinnelse

Det er ingen som vet med sikkerhet når teppet ble oppfunnet, men det er gamle veggmalerier funnet i Egypt som tyder på at teppet eksisterte allerede 2–3 000 år før Kristus. Dette understøttes også av veggmalerier funnet i Babylon.

Teknikk for produksjon av tepper

Tepper kan lages på mange forskjellige måter. Selv om vi i dag lager de fleste tepper på fabrikker med maskiner, er det også mange som lager håndverkstepper med gamle teknikker som håndknytting. Håndknytting var spesielt populært under middelalderen, og stammer fra Midtøsten. Senere forplantet teknikken seg til Europa og resten av Asia. Det er håndknytting som dannet grunnlaget og for den britiske oppfinnelsen «Spinning Jenny», et redskap som i stor grad erstattet behovet for håndspinning.

Mange mener at kvaliteten på tepper etter den industrielle revolusjonen ikke kan sammenlignes med teppene som ble laget for hånd. Dette forklarer kanskje hvorfor mange eldre tepper har svært høy verdi, noe som spesielt er relevant når vi snakker om persiske tepper som har blitt laget for hånd. Det skal likevel sies at de fleste tepper som lages med maskin har brukbar kvalitet.

Leave a Reply