Vedlikehold av tepper

Historien bak persiske tepper

Få tepper er like kjent som det persiske teppet. Dette teppet har i tillegg en lang og eksotisk historie, men er i dag et populært innslag i de mange tusen hjem. Vi skal nå se nærmere på historien bak persiske tepper.

Teppets opprinnelse

Det persiske teppet kan tidligst spores tilbake til en grav i Sibir, som antas å være fra år 550–330 før Kristus. Teppet hadde sitt høydepunkt for flere hundre år siden, nærmere bestemt på 1400- og 1500-tallet. Persiske tepper er imidlertid fortsatt populære, og selges ofte for høye summer. Tradisjonelt sett har persiske tepper blitt laget av nomader og bønder, og noen ganger av profesjonelle skreddere. Som regel har teppene blitt laget på mindre verksteder, men det finnes også eksempler på større verksteder tilhørende hoff.

Fakta om persiske tepper

Dersom vi ser bort fra noen tilfeller på 1500-tallet der teppet ble laget av silke, er det persiske teppet stort sett laget av ull ifølge SNL Persiske tepper er kjent for enorm detaljrikdom, og noen av teppene har så mye som 1 000 000 knuter per kvadratmeter teppe. Dette er mer enn hva de fleste av dagens tepper kan skilte med!

Leave a Reply